Rekuperatory, wymienniki ciepła i klimatyzacja dla Twojego domu

Centrale basenowe

Centrale MISTRAL BS oraz MISTRAL BSR są nawiewno-wywiewnymi urządzeniami wentylacyjnymi przeznaczonymi do wentylacji oraz osuszania hal krytych basenów kąpielowych, będące  bardzo efektywnym wymiennikiem ciepła. Są w stanie pokryć zapotrzebowanie wymiany powietrza w zakresie od 500 do nawet 3600 m3/h. Ponadto dzięki zastosowaniu zewnętrznej kanałowej nagrzewnicy wodnej zapewniają funkcję ogrzewania nadmuchowego.

Filtry powietrza

Centrala MISTRAL BSR jest wyposażona w kasety filtracyjne, wykonane z płyt PCV. Umieszczono je w prowadnicach, dzięki czemu wyjęcie ich z centrali jest łatwe. Zastosowano w nich filtry klasy EU4.

Komora Mieszania (MISTRAL BSR)

Komora mieszania została wyposażona w przepustnicę regulacyjną, którą można ustawić ręcznie i zablokować przy pomocy dwóch dławników. Centrale posiadające opcję współpracy z higrostatem są dodatkowo wyposażone w przepustnicę sterowania siłownikiem. Przez wymiennik ciepła wentylator nawiewny pobiera część powietrza świeżego, a pozostała część to powietrze recyrkulacyjne. Jest ono zawracane z wywiewu na nawiew przy pomocy przepustnicy regulacyjnej.

Centrala MISTRAL BSR – zasada działania, cykl podstawowy

Celem centrali MISTRAL BSR jest wymiana powietrza w pomieszczeniach za pomocą usunięcia części powietrza wilgotnego oraz dostarczenia powietrza świeżego o odpowiednich parametrach. Przez system kanałów zużyte powietrze jest transportowane do centrali MISTRAL.

Z pomieszczenia hali basenowej wyciągane jest powietrze za pomocą wentylatora wywiewnego. Część powietrza transportowana jest przez przepustnicę recyrkulacyjną do komory mieszania, reszta powietrza natomiast zostaje wyrzucona na zewnątrz po przejściu przez wymiennik krzyżowy, gdzie oddaje ona ciepło powietrzu świeżemu. Świeże, ogrzane w wymienniku ciepła powietrze zostaje zaciągnięte przez wentylator nawiewny, jest mieszane z powietrzem cyrkulacyjnym, a następnie zostaje nawiewane do hali basenowej przez system kanałów. Dzięki suwakowi możliwe jest ręczne ustalenie proporcji ilości powietrza świeżego w stosunku do całości nawiewanego do hali powietrza. Natomiast w centrali z higrostatem przepustnica recyrkulacyjna otwiera się i zamyka automatycznie, zależnie od aktualnej wilgotności powietrza.

Praca centrali MISTRAL BSR w cyklu rozmrażania z układem recyrkulacyjnym

Gdy dochodzi do znacznego oszronienia wymiennika, otwarta zostaje dodatkowa przepustnica poprzez układ mierzący temperaturę. Wymiennik zostaje intensywnie rozmrożony dzięki wtłaczaniu przez wentylator wywiewny większości ciepłego powietrza, które wywiewane jest do komory wlotowej centrali. Ten cykl zakończy się automatycznie po około 10 minutach powracając do pracy w podstawowym cyklu. Ilość zasysanego oraz wyrzucanego powietrza zależy od tego, jak szczelny jest obiekt. Centrala MISTRAL może być również wyposażona we wstępną nagrzewnicę powietrza wlotowego zamiast opcji rozmrażania recyrkulacyjnego.

Gruntowy wymiennik ciepła

Układ wentylacyjno-grzewczy warto uzupełnić o zainstalowanie gruntownego wymiennika ciepła dla wlotowego powietrza. Pełni on dwie podstawowe funkcje: w okresie letnim, gdy wilgotność powietrza jest wysoka, gruntowy wymiennik ciepła doprowadza do hali powietrze osuszone, o mniejszej wilgotności, co eliminuje konieczność instalowania dodatkowego osuszacza powietrza. Natomiast w okresie zimowym, a szczególnie w okresie mrozów zabezpiecza on wymiennik centrali przed zamarznięciem.

Wskazówki projektowe

Ilość wymian powietrza w halach krytych basenów zależy od zysków wilgoci. Jeśli jednak wentylacja ma za zadanie również ogrzewać halę, należy sporządzić bilans zysków i strat ciepła. Pozwoli to na sprawdzenie, czy ilość powietrza wentylacyjnego obliczona na podstawie zysków wilgoci jest wystarczająca. Chcąc utrzymać niską wilgotność powietrza należy jednocześnie usuwać wilgotne powietrze oraz doprowadzać suche powietrze z zewnątrz.

Aby koszty instalacji wentylacyjnej były możliwie jak najniższe, należy zredukować strumień masy wody odparowanej, czego skutkiem będzie zmniejszona ilość ciepła niezbędnego do podgrzania wody oraz powietrza wentylacyjnego. Aby do tego doprowadzić, ważne jest utrzymywanie wilgotności powietrza na wysokim poziomie (będzie ona tym wyższa, im lepsza jest izolacja cieplna pomieszczenia; ciągły nawiew powietrza ciepłego na źle izolowane elementy budowlane również się do tego przyczyni). Kolejnym krokiem jest utrzymywanie wewnętrznej temperatury powietrza wyższej o 2 do 4°C od temperatury wody oraz zmniejszenie ryzyka wykraplania pary wodnej dzięki zwiększeniu temperatury powierzchni na ścianach zewnętrznych. Do zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych przyczyni się również utrzymywanie niskiej prędkości przepływu powietrza oraz niewysokiej temperatury wody. Istotne jest także nakrywanie powierzchni basenu powłoką w czasie, gdy nie jest on używany. Ostatnim, istotnym elementem przyczyniającym się do niskich kosztów instalacji wentylacyjnej jest stosowanie centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.

Dodaj komentarz