Rekuperatory, wymienniki ciepła i klimatyzacja dla Twojego domu

Kominek a rekuperator – jak wentylować mieszkania

WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH- NORMY PRAWNE

Zasady prawidłowej instalacji wentylacji zawarte są w przepisach PN-83/B-03430- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznych  oraz PN-83/B-03430/Az3:2000

W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej. W mieszkaniach wyposażonych w paleniskach na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona).

 

PRAWIDŁOWY MONTAŻ WENTYLACJI

Zaleca się by przewody odprowadzające skroplin ustawić ze spadkiem do wewnętrznych przewodów kanalizacji lub na zewnątrz budynku.

W niektórych przypadkach (przewody zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej) trzeba zabezpieczyć przewody otuliną cieplną.

Bardzo ważnym elementem w procesie instalacji przewodów odprowadzających skroplin jest wykonanie syfonu. W tym celu, rekomenduje się zastosowanie akcesoriów dostępnych w ofercie producenta.

Instalacja centrali i kanałów wentylacyjnych:

 Wszelkie informacje dotyczące właściwego ustawienia centrali zawarte są w broszurze informacyjnej.

Należy umieścić centralę na stabilnym podłożu, na własnych nóżkach w takim miejscu, aby można było swobodnie regulować jej pochylenie z zachowaniem wymaganej przestrzeni.

Istotne jest zapewnienie dostępu serwisowego do centrali, w tym celu należy połączyć ją ze sztywnymi kanałami poprzez elastyczne łączniki. Kanały wentylacyjne, powinny zostać zamontowane w taki sposób, by zabezpieczyć je przed zsunięciem lub uszkodzeniem. W celu ograniczenia strat wynikających z turbulentnego przepływu powietrza w kanałach, należy w miejscu wylotów centrali zainstalować odcinki proste kanału w taki sposób by odległość centrali od zgięcia kanału wynosiła: minimum  3 średnice kanału po stronie wylotów (do wyrzutni, nawiew) oraz minimum 1 średnicę kanału od strony wlotów do centrali (do czerpni, wywiew).

Wszystkie te czynności zaleca się by wykonywać zgodnie z instrukcją.

 

INSTALACJA WENTYLACJI I KOMINEK- CZY DA SIĘ TO POŁĄCZYĆ?

Pod względem sterowalności, najlepszym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie układu kanałów rozprowadzających powietrze kominkowe niezależnego od wentylacji. Jest to jednak rozwiązanie rzadko stosowane.

Jeżeli kominek pełni rolę jedynie wspomagającą podstawowy układ grzewczy, ciepło z kominka można transportować za pomocą kanałów wentylacji. Zaleca się wtedy by użyć specjalnego wentylatora kominkowego o dużej wydajności.Istotne jest by rekuperator był włączony okresie, gdy kominek jest używany jako system grzewczy. W przeciwnym razie, gorące powietrze, może przemieścić się z powrotem do centrali i spowodować jej uszkodzenie.

W sytuacji, gdy kominek jest głównym układem grzewczym, należy zwrócić się o poradę do specjalistów od ogrzewania nadmuchowego.

Dodaj komentarz