Rekuperatory, wymienniki ciepła i klimatyzacja dla Twojego domu

Osprzęt wentylacyjny

Prawidłowe projektowanie instalacji wentylacyjnych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych nie jest łatwym zadaniem. Często zdarza się, że projektanci próbują dopasować do prywatnych nieruchomości normy obowiązujące w przypadku budynków użyteczności publicznej, a zazwyczaj nie jest to najlepszy pomysł. Domy jednorodzinne czy mieszkania mają bowiem zupełnie inną charakterystykę i to, co sprawdza się w dużych budynkach instytucji publicznych wcale nie musi być najlepszym rozwiązaniem dla prywatnych inwestycji mieszkaniowych.

Właściwa instalacja wentylacyjna dla domów

Efekt takiego przenoszenia rozwiązań z jednego typu inwestycji na inne zwykle jest bardzo niekorzystny dla inwestora. Nie jest bowiem tajemnicą, że budynków publicznych dotyczą specjalne procedury projektowe, które nie muszą być stosowane w przypadku domów. A jeśli się je stosuje, to generuje to dla właścicieli domów wyższe opłaty za energię, koszty eksploatacji całego systemu, a także straty ciepła, wynikające z przesadnej wentylacji. Z tego powodu do instalacji wentylacyjnych w domach należy podchodzić zupełnie inaczej. Projektując je trzeba przede wszystkim mieć na uwadze korzyści dla inwestora, wynikające z odpowiedniego systemu. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy, na których zależy wszystkim właścicielom domów. Po pierwsze chodzi o komfort klimatyczny, a po drugie o oszczędność wynikającą z właściwego sposobu ogrzewania domu.

Korzyści z systemów wentylacji w domu

Komfort klimatyczny to taka sytuacja, w której człowiek przebywając w danym wnętrzu ma zapewnione odpowiednie warunki powietrzne zarówno pracy, jak i relaksu. Wpływa na nie wiele czynników związanych z odpowiednim stanem powietrza w domu. Chodzi m.in. o optymalną temperaturę, odpowiednią ilość świeżego powietrza, jego wilgotność czy czystość. Prawidłowo wykonana instalacja wentylacyjna jest dla wymienionych czynników kluczowa. Do podstawowych korzyści wynikających z dobrze działającego systemu wentylacji należą:

  • usuwanie nieprzyjemnych zapachów,
  • filtracja powietrza,
  • redukowanie hałasu z zewnątrz,
  • zapobieganie nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach,
  • stały dopływ świeżego powietrza,
  • brak przeciągów,
  • obniżenie kosztów ogrzewania

Jak zapewnić komfort klimatyczny w domu?

Maksymalizację wymienionych powyżej korzyści daje prawidłowo wykonana instalacja wentylacyjna. W przypadku wentylacji mechanicznej bardzo duże znaczenie ma odpowiednie rozmieszczenie nawiewów, które ponadto muszą być wyregulowane. Trzeba przy tym pamiętać, że nawiewów nie należy instalować w miejscach, w których najczęściej przebywają ludzie. W strefie przebywania mieszkańców domu prędkość powietrza nie powinna bowiem przekraczać 0,2 m/s. Odpowiednią ilość świeżego powietrza na osobę reguluje zalecenie DIN 1946, a jego wymogi udaje się osiągnąć dzięki zastosowaniu centrali MISTRAL 250 oraz filtrów powietrza odpowiedniej klasy, czyli EU3 lub EU5.

Zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza

Nieco większym wyzwaniem jest utrzymanie właściwej wilgotności powietrza. Do osiągnięcia tego celu potrzeba bardziej intensywnej cyrkulacji, zwłaszcza że nie chodzi tylko o usunięcie wilgoci z łazienki czy kuchni, ale także – z drugiej strony – o nawilżenie innych pomieszczeń. W cieplejszych miesiącach pomaga w tym oczywiście regularne wietrzenie domu, ale w sezonie grzewczym jest o to znacznie trudniej. W tym przypadku konieczne może być zastosowanie dużej centrali. Bezwzględna zawartość wilgoci w powietrzu przy temperaturze na zewnątrz ujemnej lub równej 0°C wynosi pomiędzy 1 a 3 g/m3, co daje 60-80 % wilgotności. Wymiennik ciepła pomaga nagrzewać świeże powietrze, a gdy grzejniki dogrzeją je do temperatury ok. 20°C, względna wilgotność może spaść nawet do 5 %, a w każdym razie poniżej 20 %. Jeżeli chcemy, by wilgotność powietrza w naszym domu wynosiła 35 %, to przy temperaturze na zewnątrz osiągającej w granicach -5°C możemy potrzebować dostarczania łącznie nawet 1 litra wody na godzinę.

Praktyczne rady dla utrzymania odpowiedniej wilgotności powietrza

By dobrze nawilżać mieszkanie należy pamiętać o kilku praktycznych radach, które pozwolą to zrobić:

  • Po pierwsze, poza sezonem grzewczym należy regularnie wentylować bardziej intensywnie. Pomaga to w zachowaniu odpowiedniej wilgotności powietrza wewnątrz i usuwa zanieczyszczenia;.
  • Po drugie, gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej 0, należy wentylować mniej intensywnie, by nie doprowadzić do przesuszenia powietrza. Dotyczy to szczególnie pory nocnej, w której temperatura jest najniższa, a tym samym powietrze najbardziej suche. Oddychanie takim suchym powietrzem podczas snu ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie dróg oddechowych. Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na wentylację sypialni i maksymalnie ograniczyć ją przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz. W nocy centrala powinna być używana na 1. biegu;
  • Po trzecie, jeżeli w danym pomieszczeniu dłużej przebywa więcej osób, należy włączyć centralę na wyższy bieg i maksymalnie odkręcić w pokoju anemostaty nawiewne, by spowodować dodatkowy napływ powietrza.

Jakie rozwiązania wentylacyjne zastosować?

Dla wszystkich pokoi, gdzie może przebywać okresowo większa grupa osób (np. salon) celowe jest zastosowanie anemostatów ustawionych na stałe na wydatek 50 do 80 m3/h, a także dużego nawiewnika z przepustnicą motylkową, która będzie co do zasady zamknięta, ale może zostać przez nią uruchomiony dodatkowy nawiewnik w sytuacjach, gdy w danym pomieszczeniu znajduje się duża liczba osób (np. podczas spotkań towarzyskich). Dzięki temu większa część powietrza z centrali popłynie do wybranego pomieszczenia z tym nawiewnikiem.

W domach jednorodzinnych nie zaleca się stosowania do central MISTRAL nagrzewnic elektrycznych, które powodują dodatkowe wysuszczenie powietrza i zmniejszenie jego ujemnej jonizacji. Sama centrala jest w stanie wystarczająco nagrzać powietrze nawet przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz. Właściwą kontrolę komfortu klimatycznego w pomieszczeniach zapewnić może zamontowanie na ścianach wskaźników temperatury oraz wilgotności powietrza. Za optymalną pokojową temperaturę w sypialni uważa się 18°C, choć dla niektórych odpowiednią może być temperatura nieco wyższa lub nieco niższa. W przypadku wilgotności należy pamiętać, że jej spadek poniżej poziomu 30 % oznacza stan niewłaściwy i powoduje konieczność nawilżenia.

Dodaj komentarz