Rekuperatory, wymienniki ciepła i klimatyzacja dla Twojego domu

Popularne pytania i odpowiedzi

Dlaczego należy przede wszystkim bezwzględnie zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń?

Wentylacja to nic innego, jak po prostu wymiana powietrza zużytego na powietrze świeże. Przebywając w jakimś pomieszczeniu, zużywamy powietrze, które się w nim znajduje. Sprawia to, że przedostają się do niego różne zanieczyszczenia – m.in wydychany przez nas dwutlenek węgla, roztocza, kurz czy zarodniki pleśni. Cyrkulacja powietrza w pomieszczeniu jest niezwykle ważna, gdy użytkuje je osoba paląca, gdyż wszystkie szkodliwe substancje chemiczne przedostają się do niego. Ponadto, gdy oddychamy, to mimowolnie przyczyniamy się do wzrostu wilgotności powietrza. Wilgoć ta osadza się na wszystkim, co znajduje się w danym pomieszczeniu, a co gorsze – jest idealną pożywką dla roztoczy i pleśni. Jeżeli nie usuwamy z danych miejsc zużytego powietrza, to narażamy się na poważne konsekwencje. Głównymi problemami, które wywołuje wdychanie powietrza z niewentylowanych pomieszczeń, są:

  • bóle i zawroty głowy
  • senność
  • rozkojarzenie
  • osłabienie
  • depresja

Jeżeli używamy urządzeń gazowych, to dobra wentylacja jest niezbędna, gdyż w razie awarii takowego urządzenia, usuwa ona trujące gazy (np. czad) i niejako chroni nas przed zatruciem tlenkiem węgla (które może być nawet śmiertelne).

Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o dobrą wentylację wszystkich pomieszczeń, w których przebywamy. Dzięki temu unikniemy wielu dolegliwości, takich jak bóle głowy, senność czy rozkojarzenie, a także zapewnimy sobie bezpieczeństwo przy posiadaniu urządzeń gazowych. Ponadto, wentylując pomieszczenia, zniwelujemy prawdopodobieństwo powstania w nich grzybów, które skądinąd również są bardzo niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia.

Co sprawia, że wentylacja działa?

Istnieją dwa sposoby wentylacji pomieszczeń – wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja mechaniczna.

Wentylacja grawitacyjna jest najprostszym sposobem na wymianę powietrza w pomieszczeniach. Wykorzystuje się w niej prawa fizyki, a dokładnie fakt, iż ciepłe powietrze jest lżejsze od powietrza zimnego. Dzięki temu, zimne powietrze wpływa do pomieszczenia przez nawiewniki i wypiera powietrze ciepłe, które uwalnia się na zewnątrz przez kratki wyciągowe. Niestety, nie jesteśmy w stanie w pełni kontrolować ilości napływającego do domu powietrza, a więc jeśli na zewnątrz jest zimno, to ciepłe powietrze intensywnie zastępowane jest przez to zimne. Z racji tego, że w zimie trzeba powietrze ogrzewać, to ten typ instalacji jest dosyć kosztowny.

Wentylacja mechaniczna polega na wymuszaniu przez wentylator napływu powietrza do pomieszczenia. W zależności od tego, w jaki sposób zainstalowany jest system wentylacyjny, wyróżniamy dwa typy wentylacji mechanicznej – nawiewną oraz nawiewno-wywiewną. Dzięki temu rodzajowi wentylacji, możemy regulować ilość powietrza, która napływa do pomieszczenia, aczkolwiek nadal ponosimy koszty jego ogrzania. Niemniej jednak, jeżeli wykorzystamy w systemie rekuperatory, to umożliwi nam to odzysk ciepła i wstępne ogrzanie nim powietrza, dzięki czemu znacznie zmniejszymy koszty ogrzewania.

Jak wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła współpracuje z innymi urządzeniami energooszczędnymi, np. zaworami termostatycznymi?

Zawory termostatyczne montowane są zazwyczaj na grzejnikach, które znajdują się pod oknami. Używanie wentylacji grawitacyjnej czy otwierania okien  powoduje poważne zakłócenia w pracy zaworów. Zimne powietrze, z racji tego, że jest cięższe od ciepłego, wpływa do pomieszczenia nisko, przez co ma bezpośredni kontakt z zaworem termostatycznym. Urządzenie odczytuje temperaturę zewnętrzną, jako temperaturę w pomieszczeniu, przez co zawór rozszerza się, aby jak najszybciej ogrzać pokój. Powoduje to nie tylko rozregulowanie zaworów termostatycznych, ale również zwiększone koszty ogrzewania, gdyż tak naprawdę, temperatura w pomieszczeniu jest znacznie wyższa, niż odczytuje to urządzenie.

Dlatego właśnie, dużo rozsądniejszym i energooszczędnym rozwiązaniem jest zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej, ponieważ systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła wstępnie ogrzewają napływające do pomieszczenia powietrze. Dzięki temu, zawory termostatyczne nie “odczuwają” tak drastycznej różnicy temperatur i posługują się faktyczną temperaturą w pomieszczeniu. Pozwala nam to na znaczne obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu czy mieszkania.

Dlaczego wentylacja nawiewno-wywiewna jest lepsza od tzw. mikrowentylacji?

Mikrowentylacja to nic innego, jak po prostu uchylenie okna. Istnieją również okna, które nie muszą być otwarte, ani nawet uchylone, aby powietrze przez nie przepływało, ponieważ zawierają one specjalne uszczelki. Powietrze przepływa przez nie do pomieszczenia i w ten sposób zachodzi wymiana z powietrzem zużytym.

Niestety, mikrowentylacja ma bardzo dużo, istotnych wad. Po pierwsze – przepływ powietrza jest zupełnie niekontrolowany i zależy od wielu czynników, takich jak warunki atmosferyczne czy sposób montażu okna. Podczas mrozów, uszczelki w oknie mogą ulec uszkodzeniu, co spowoduje, że zamknięcie okna stanie się niemożliwe. Gdy pada deszcz, woda w bardzo łatwy sposób może dostać się do pomieszczenia i je zalać. Wiatr, z kolei, powoduje deformację ramy okna, gdyż w pozycji skośnej narażone jest ono na znaczne przeciążenia. Drugą, bardzo ważną kwestią, jest duży ubytek ciepła. Co prawda, przy uchylonym oknie nie jest on tak duży, aczkolwiek również wymiana powietrza nie zachodzi wystarczająco efektownie. Tak naprawdę, aby dokonać porządnej wentylacji pomieszczenia, metodą mikrowentylacji, musielibyśmy zupełnie otworzyć okno, a to powoduje bardzo dużą utratę ciepła. Ostatnim mankamentem tego sposobu wymiany powietrza w pomieszczeniach jest fakt, iż wpływa on niekorzystnie na urządzenia energooszczędne, takie jak zawory termostatyczne.

Wentylacja nawiewno-wywiewna jest o tyle lepsza, od mikrowentylacji, że przepływ powietrza jest kontrolowany i nie zależy od czynników, takich jak na przykład warunki atmosferyczne. Ponadto, ubytek ciepła jest bardzo znikomy, dzięki czemu możemy zmniejszyć koszty ogrzewania pomieszczenia. Ostatnią przewagą wentylacji nawiewno-wywiewnej, nad mikrowentylacją, jest fakt, iż nie wpływa ona negatywnie na urządzenia energooszczędne – np. zawory termostatyczne.

Dlaczego, chcąc wywietrzyć pomieszczenie, po prostu nie otworzymy okna?

Tak, jak już wcześniej zostało wspomniane – otwieranie okna, w celu wentylacji pomieszczenia, jest najzwyczajniej w świecie nieekonomiczne i nieenergooszczędne. Otwierając okno, powodujemy ogromny i zupełnie niekontrolowany ubytek ciepłego powietrza i umożliwiamy zastępowanie go zimnym. O ile w lecie działa to zupełnie odwrotnie (gdyż temperatura w pomieszczeniu jest zazwyczaj niższa, niż temperatura na zewnątrz) i o tej porze roku otwieranie okna powoduje napływanie do pomieszczeń ciepłego powietrza, tak w zimie całe ciepłe powietrze opuszcza pomieszczenie, a na jego miejsce wpływa powietrze zimne. Odbija się to negatywnie w dwóch kwestiach – po pierwsze, zwiększamy koszty ogrzewania mieszkania czy domu, gdyż napływa powietrze całkowicie nieogrzane. Po drugie, niszczymy zawory termostatyczne, co również przekłada się na zwiększone rachunki, ale również naraża nas na wymianę grzejników czy właśnie zaworów.

Dodaj komentarz